Vi levererar

TIDNINGAR,
POST & PAKET

i Västsverige

Tidningar

Kärnan i vår verksamhet är utdelning av morgontidningar till hushåll i Västsverige. Sammanlagt distribueras ett 60-tal publikationer, sju dagar i veckan, till förväntansfulla läsare.

Paket

Har du varor som behöver nå hushåll eller företag i västra Sverige? Med vårt starka distributionsnät når ditt paket snabbt sitt mål.

Post

Vi är det lokala alternativet som hjälper dig att nå ut med din post till brevlådorna längs västkusten alla dagar i veckan.

Tidningar

Kärnan i vår verksamhet är utdelning av morgontidningar till hushåll i Västsverige. Sammanlagt distribueras ett 60-tal publikationer, sju dagar i veckan, till förväntansfulla läsare.

Paket

Har du varor som behöver nå hushåll eller företag i västra Sverige? Med vårt starka distributionsnät når ditt paket snabbt sitt mål.

Post

Vi är det lokala alternativet som hjälper dig att nå ut med din post till brevlådorna längs västkusten alla dagar i veckan.

"VTD sköter all vår interna och externa posthantering på ett smidigt och bra sätt. Korta ledtider och samarbetsvillighet gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet."

Lina Österhult, VD-assistent, Vivab