Vi levererar

PAKET,
TIDNINGAR
& POST

i Västsverige

Paket

Har du varor som behöver nå hushåll eller företag i västra Sverige? Med vårt starka distributionsnät når ditt paket snabbt sitt mål.

Tidningar

Kärnan i vår verksamhet är utdelning av morgontidningar till hushåll i Västsverige. Sammanlagt distribueras ett 60-tal publikationer, sju dagar i veckan, till förväntansfulla läsare.

Post

Vi är det lokala alternativet som hjälper dig att nå ut med din post till brevlådorna längs västkusten alla dagar i veckan.

Paket

Har du varor som behöver nå hushåll eller företag i västra Sverige? Med vårt starka distributionsnät når ditt paket snabbt sitt mål.

Tidningar

Kärnan i vår verksamhet är utdelning av morgontidningar till hushåll i Västsverige. Sammanlagt distribueras ett 60-tal publikationer, sju dagar i veckan, till förväntansfulla läsare.

Post

Vi är det lokala alternativet som hjälper dig att nå ut med din post till brevlådorna längs västkusten alla dagar i veckan.

"VTD sköter all vår interna och externa posthantering på ett smidigt och bra sätt. Korta ledtider och samarbetsvillighet gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet."

Lina Österhult, VD-assistent, Vivab