Ny grafisk profil 

 

 

 Ny grafisk
profil 

 

Varför gör vi detta?

VTDs grafiska profil ska spegla vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Syftet är att stärka varumärket, ge igenkänning och skapa vi-känsla.

Filmen nedan ger en introduktion till vår nya visuella identitet, medan avsnitten längre ner ger en mer utförlig beskrivning av delarna som ingår.

Logotyp

Vår logotyp visar vilka vi är – ett distributionsföretag i rörelse. Vi levererar alltid hela vägen.

Bokstäverna VTD är en förkortning för Västsvensk Tidningsdistribution och bildar vår primära logotyp. Logotypen ska alltid vara svart mot vit bakgrund, alternativt inverterad.

Slogan

Vår nya slogan sammanfattar vad vi på VTD står för. Oavsett om det handlar om leveranser som når hela vägen eller om det rör kvalitet, miljö eller arbetsmiljö så håller vi alltid vad vi lovar.

Alltid hela vägen.

Färger

Vår färgskala är inspirerad av naturens färger. Det speglar vårt engagemang i miljön och följer årstidernas skiftningar.

Färgerna ska matcha men inte förväxlas med Early Birds färgskala.

Grönt och rost är primära färger, övriga används sekundärt som accenter.

Bilder

Bilder ska illustrera vår mångfald och visa upp autentiska arbetsmoment från våra olika verksamhetsområden.

Fokus ska vara människor i rörelse på terminal, filial och kontor i såväl stadsmiljö som på landsbygd.

Aa

Typsnitt

Typografin ska vara tydlig och ge god läsbarhet i all media.

Vårt profiltypsnitt är Inter och det ska användas i all vår kommunikation där det är möjligt. I annat fall väljs Arial.

För att framhäva korta och viktiga budskap används vårt profiltypsnitt som stryks över med någon av våra sekundära färger.

Ikoner

Ikonerna är informativa och stärker vår identitet genom sitt formspråk.

De kan användas i allt kommunikationsmaterial, på webbplatsen och i sociala medier.

Ikonerna kan användas i alla våra primära färger – grönt, rost och svart.

Mallar och företagspresentation

Mallar som speglar vår profil finns tillgängliga för PowerPoint och Word. De ska användas för nytt kommunikationsmaterial.

Det finns också en företagspresentation framtagen.

Web och sociala medier

Vår webbplats ska följa vår grafiska profil när det gäller både färger, typsnitt och bildmanér.

Besökaren ska få samma känsla via webbplatsen som när de ser en presentation, annons eller i vårt flöde i sociala medier.

Annonser

Vår första kampanj läggs ut i Stampen Medias starka kanaler.

Den syftar till att skapa medvetenhet och intresse för oss och vår pakettjänst. Vi vill att läsaren ska välja leverans med Early Birds när de e-handlar.

Dekor av fordon

Nya fordon förses med dekor som speglar vår nya visuella identitet. Dekoren innehåller logotyper, tjänster och vår slogan.

Frågor och funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss på info@vtd.se.

Varför gör vi detta?

VTDs grafiska profil ska spegla vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Syftet är att stärka varumärket, ge igenkänning och skapa vi-känsla.
Filmen nedan ger en introduktion till vår nya visuella identitet, medan avsnitten längre ner ger en mer utförlig beskrivning av delarna som ingår.

Logotyp

Vår logotyp visar vilka vi är – ett distributionsföretag i rörelse. Vi levererar alltid hela vägen.

Bokstäverna VTD är en förkortning för Västsvensk Tidningsdistribution och bildar vår primära logotyp. Logotypen ska alltid vara svart mot vit bakgrund, alternativt inverterad.

Slogan

Vår nya slogan sammanfattar vad vi på VTD står för. Oavsett om det handlar om leveranser som når hela vägen eller om det rör kvalitet, miljö eller arbetsmiljö så håller vi alltid vad vi lovar.

Alltid hela vägen.

Färger

Vår färgskala är inspirerad av naturens färger. Det speglar vårt engagemang i miljön och följer årstidernas skiftningar.

Färgerna ska matcha men inte förväxlas med Early Birds färgskala.

Grönt och rost är primära färger, övriga används sekundärt som accenter.

Bilder

Bilder ska illustrera vår mångfald och visa upp autentiska arbetsmoment från våra olika verksamhetsområden.

Fokus ska vara människor i rörelse på terminal, filial och kontor i såväl stadsmiljö som på landsbygd.

Typsnitt

Typografin ska vara tydlig och ge god läsbarhet i all media.

Vårt profiltypsnitt är Inter och det ska användas i all vår kommunikation där det är möjligt. I annat fall väljs Arial.

För att framhäva korta och viktiga budskap används vårt profiltypsnitt som stryks över med någon av våra sekundära färger.

Aa

Ikoner

Ikonerna är informativa och stärker vår identitet genom sitt formspråk.

De kan användas i allt kommunikationsmaterial, på webbplatsen och i sociala medier.

Ikonerna kan användas i alla våra primära färger – grönt, rost och svart.

Mallar och företags-presentation

Mallar som speglar vår profil finns tillgängliga för PowerPoint och Word. De ska användas för nytt kommunikationsmaterial.

Det finns också en företagspresentation framtagen.

Web och sociala medier

Vår webbplats ska följa vår grafiska profil när det gäller både färger, typsnitt och bildmanér.

Besökaren ska få samma känsla via webbplatsen som när de ser en presentation, annons eller i vårt flöde i sociala medier.

Annonser

Vår första kampanj läggs ut i Stampen Medias starka kanaler.

Den syftar till att skapa medvetenhet och intresse för oss och vår pakettjänst. Vi vill att läsaren ska välja leverans med Early Birds när de e-handlar.

Dekor av fordon

Nya fordon förses med dekor som speglar vår nya visuella identitet. Dekoren innehåller logotyper, tjänster och vår slogan.

Frågor och funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss på info@vtd.se.