Vi sätter höga standarder för oss själva.

Vi sätter höga standarder för oss själva.

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi på VTD arbetar för att ständigt förbättra vår kvalitet med minskad miljöpåverkan. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs i vår policy vilka parametrar vi arbetar med.

 

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi på VTD arbetar för att ständigt förbättra vår kvalitet med minskad miljöpåverkan. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs i vår policy vilka parametrar vi arbetar med.

Kvalitets- och miljöpolicy

Syfte och mål

VTD är ett distributions- och logistikföretag inriktad på distribution av tidningar, post och paket till hushåll i Västsverige.

Vår ambition är att ständigt förbättra vår verksamhet och därmed utföra distributions- och logistiktjänster med hög kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar målmedvetet genom att analysera, utvärdera och optimera våra processer utifrån uppsatta mål. Vi har engagerade medarbetare med insikt och goda kunskaper i vårt kvalitets- och miljö-arbete. 

Vi balanserar affärsmässiga och långsiktigt hållbara lösningar så att vi lever upp till lagstiftning, myndighetskrav samt våra kunders förväntningar.   

De kvalitets och miljöparametrar som vi arbetar inom är uppföljning och handlingsplaner kring: 

 • kundnöjdhet 
 • leveransprecision 
 • reklamationer 
 • minska mängden växthusgasutsläpp
 • emissionsfri fordonsflotta
 • minskad energianvändning

Ansvar och kommunikation

VTD:s VD har det övergripande ansvaret att kvalitets – och miljöpolicyn upprätthålls, kommuniceras och efterlevs. Denna policy ska kommuniceras inom organisationen samt vara tillgänglig externt. Även VTD:s medarbetare ansvarar för att arbeta i enlighet med denna policy.

  Certifiering

  Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

  Kvalitets- och miljöpolicy

  Syfte och mål

  VTD är ett distributions- och logistikföretag inriktad på distribution av tidningar, post och paket till hushåll i Västsverige.

  Vår ambition är att ständigt förbättra vår verksamhet och därmed utföra distributions- och logistiktjänster med hög kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar målmedvetet genom att analysera, utvärdera och optimera våra processer utifrån uppsatta mål. Vi har engagerade medarbetare med insikt och goda kunskaper i vårt kvalitets- och miljö-arbete. 

  Vi balanserar affärsmässiga och långsiktigt hållbara lösningar så att vi lever upp till lagstiftning, myndighetskrav samt våra kunders förväntningar.   

  De kvalitets och miljöparametrar som vi arbetar inom är uppföljning och handlingsplaner kring: 

  • kundnöjdhet 
  • leveransprecision 
  • reklamationer 
  • minska mängden växthusgasutsläpp
  • emissionsfri fordonsflotta
  • minskad energianvändning

  Ansvar och kommunikation

  VTD:s VD har det övergripande ansvaret att kvalitets – och miljöpolicyn upprätthålls, kommuniceras och efterlevs. Denna policy ska kommuniceras inom organisationen samt vara tillgänglig externt. Även VTD:s medarbetare ansvarar för att arbeta i enlighet med denna policy.

   Certifiering

   Vi på VTD arbetar för att ständigt förbättra vår kvalitet med minskad miljöpåverkan. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.