Vi sätter höga standarder för oss själva.

Vi sätter höga standarder för oss själva.

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi på VTD arbetar för att ständigt förbättra vår kvalitet med minskad miljöpåverkan. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs i vår policy vilka parametrar vi arbetar med.

 

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi på VTD arbetar för att ständigt förbättra vår kvalitet med minskad miljöpåverkan. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs i vår policy vilka parametrar vi arbetar med.

Miljöpolicy

Vår verksamhet bygger på distribution av paket, tidningar och post vilket innebär att vår största miljöpåverkan uppkommer i samband med utsläpp av koldioxid till följd av våra transporter. Vår ambition är att ständigt förbättra miljöprestandan och därmed utföra distributions- och logistiktjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi arbetar målmedvetet genom att analysera, utvärdera och följa upp våra uppsatta miljömål. Vi har engagerade medarbetare med insikt och goda kunskaper i kundernas behov, miljöarbetet samt resurssnål körning. Vi balanserar affärsmässiga och långsiktigt hållbara lösningar vilket innefattar ett åtagande om att skydda miljön samt att arbeta aktivt för att förebygga föroreningar. Vi har även en skyldighet att följa lagstiftning, myndighetskrav samt andra relevanta krav.

De miljöparametrar som vi arbetar inom är uppföljning och handlingsplaner kring att:

• Till år 2030 halvera mängden växthusgasutsläpp jämfört med basår 2020

• fram till år 2050 vara klimatneutrala

• reducera våra logistikrelaterade koldioxidutsläpp

• arbeta för att minska vår energianvändning.

Kvalitetspolicy

VTD är ett distributions- och logistikföretag inriktad på morgondistribution till hushåll i Västsverige. Vår ambition är att ständigt förbättra vår verksamhet och därmed utföra distributions- och logistiktjänster med kvalitet.

Vi arbetar målmedvetet genom att analysera, utvärdera och optimera våra dagliga processer utifrån våra uppsatta mål. Vi har engagerade medarbetare med insikt och goda kunskaper i kundernas behov, kvalitetsarbetet samt resurssnål körning. Vi balanserar affärsmässiga och långsiktigt hållbara lösningar så att vi lever upp till våra kunders förväntningar och de krav som finns på vår verksamhet.

De kvalitetsparametrar som vi arbetar inom är uppföljning och handlingsplaner kring:

• Kundnöjdhet

• Leveransprecision

• Reklamationer

Certifiering

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

Miljöpolicy

Vår verksamhet bygger på distribution av paket, tidningar och post vilket innebär att vår största miljöpåverkan uppkommer i samband med utsläpp av koldioxid till följd av våra transporter. Vår ambition är att ständigt förbättra miljöprestandan och därmed utföra distributions- och logistiktjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi arbetar målmedvetet genom att analysera, utvärdera och följa upp våra uppsatta miljömål. Vi har engagerade medarbetare med insikt och goda kunskaper i kundernas behov, miljöarbetet samt resurssnål körning. Vi balanserar affärsmässiga och långsiktigt hållbara lösningar vilket innefattar ett åtagande om att skydda miljön samt att arbeta aktivt för att förebygga föroreningar. Vi har även en skyldighet att följa lagstiftning, myndighetskrav samt andra relevanta krav.

De miljöparametrar som vi arbetar inom är uppföljning och handlingsplaner kring att:

• Till år 2030 halvera mängden växthusgasutsläpp jämfört med basår 2020

• fram till år 2050 vara klimatneutrala

• reducera våra logistikrelaterade koldioxidutsläpp

• arbeta för att minska vår energianvändning.

Kvalitetspolicy

VTD är ett distributions- och logistikföretag inriktad på morgondistribution till hushåll i Västsverige. Vår ambition är att ständigt förbättra vår verksamhet och därmed utföra distributions- och logistiktjänster med kvalitet.

Vi arbetar målmedvetet genom att analysera, utvärdera och optimera våra dagliga processer utifrån våra uppsatta mål. Vi har engagerade medarbetare med insikt och goda kunskaper i kundernas behov, kvalitetsarbetet samt resurssnål körning. Vi balanserar affärsmässiga och långsiktigt hållbara lösningar så att vi lever upp till våra kunders förväntningar och de krav som finns på vår verksamhet.

De kvalitetsparametrar som vi arbetar inom är uppföljning och handlingsplaner kring:

• Kundnöjdhet

• Leveransprecision

• Reklamationer

Certifiering

Vi på VTD arbetar för att ständigt förbättra vår kvalitet med minskad miljöpåverkan. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.