Vår starka distributionskedja
når 700 000 hushåll i Västsverige
varje dag, året runt.

Vår starka distributionskedja når 700 000 hushåll i Västsverige varje dag, året runt.

VTD är ett distributions- och logistikföretag inriktat på morgontidiga leveranser till privatpersoner. Vi har verksamhet från Strömstad i norr till Laholm i söder och från Alingsås i öster till skärgården i väster.

Genom ett starkt linjenät av lastbilar skickas tidningar och andra produkter via vår distributionscentral till filialerna runt om i Västsverige. Därifrån fraktas produkterna via gång, cykel eller bil till hushållen. En kedja som pågår oförtrutet varje dag, året om oavsett väder och vind.

Tidningsdistributionen dominerar, men vi levererar också paket inom e-Handel och post till och från kommuner, landsting och andra organisationer. Vi drivs av att hela tiden förbättra vår kvalitet med minskad miljöpåverkan och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Läs vår miljö- och kvalitetspolicy här.

Vi är en av Västsveriges större arbetsgivare med ca 1 000 medarbetare. Med en verksamhet som täcker hela distributionskedjan saknas aldrig spännande utmaningar! Vår framgång står våra  skickliga medarbetare för.

VTD ingår i Stampen Media, som är en av Sveriges ledande mediekoncerner och västsveriges största mediehus.

Läs mer om Stampen Media

VTD är ett distributions- och logistikföretag inriktat på morgontidiga leveranser till privatpersoner. Vi har verksamhet från Strömstad i norr till Laholm i söder och från Alingsås i öster till skärgården i väster.

Genom ett starkt linjenät av lastbilar skickas tidningar och andra produkter via vår distributionscentral till filialerna runt om i Västsverige. Därifrån fraktas produkterna via gång, cykel eller bil till hushållen. En kedja som pågår oförtrutet varje dag, året om oavsett väder och vind.

Tidningsdistributionen dominerar, men vi levererar också paket inom e-Handel och post till och från kommuner, landsting och andra organisationer. Vi drivs av att hela tiden förbättra vår kvalitet med minskad miljöpåverkan och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi är en av Västsveriges större arbetsgivare med ca 1 000 medarbetare. Med en verksamhet som täcker hela distributionskedjan saknas aldrig spännande utmaningar! Vår framgång står våra  skickliga medarbetare för.

VTD ingår i Stampen Media, som är en av Sveriges ledande mediekoncerner och västsveriges största mediehus.

Läs mer om Stampen Media

Kortfakta

Vi når 700 000 hushåll och 800 återförsäljare dagligen.

Vi distribuerar 55 miljoner tidningar och 60 olika titlar.

Vi är en av Västsveriges större arbetsgivare med 1 000 medarbetare.

Våra drygt 400 bilar gör oss till ett av Sveriges största personbilsåkerier.