Vi levererar 45 miljoner
morgontidningar och 60 olika titlar
till förväntansfulla läsare.

Vi levererar 45 miljoner morgontidningar och 60 olika titlar till förväntansfulla läsare.

Tidningar

Kärnan i vår verksamhet är utdelning av morgontidningar till hushåll i Västsverige. Vi kan tidningar och tidskrifter på våra fem fingrar.

Vi distribuerar 60-tal titlar med allt från traditionella morgontidningar till gratistidningar, lokala medlemstidningar och magasin.

Tidningar

Kärnan i VTD:s verksamhet är utdelning av morgontidningar till hushåll i Västsverige. Idag levereras ett 60-tal titlar med allt från traditionella morgontidningar till gratistidningar, lokala medlemstidningar och magasin.

Vår tidningsdistribution

Distribution av tidningar ställer höga krav på att leverera med tempo, på obekväma tider och med små tidsmarginaler.

För att möta kraven har vi byggt upp en organisation som kännetecknas av optimal logistik, kvalitetssäkra leveranser och motiverade medarbetare.

Vår tidnings-
distribution

Distribution av tidningar ställer höga krav på att leverera med tempo, på obekväma tider och med små tidsmarginaler. För att möta kraven har vi byggt upp en organisation som kännetecknas av optimal logistik, kvalitetssäkra leveranser och motiverade medarbetare.