Vi levererar 45 miljoner
morgontidningar och 60 olika titlar
till förväntansfulla läsare.

Vi levererar 45 miljoner morgontidningar och 60 olika titlar till förväntansfulla läsare.

Kärnan i VTD:s verksamhet är utdelning av morgontidningar till hushåll i Västsverige. Vi kan tidningar och tidskrifter på våra fem fingrar. Idag levereras ett 60-tal titlar till läsare i Västsverige med allt från traditionella morgontidningar till gratistidningar, lokala medlemstidningar och magasin. 

Distribution av tidningar ställer höga krav på att leverera med tempo, på obekväma tider och med små tidsmarginaler. För att möta kraven har vi byggt upp en organisation som kännetecknas av optimal logistik, kvalitetssäkra leveranser och motiverade medarbetare.

Vi når i dagsläget 700 000 hushåll och 800 återförsäljare längs västkusten, från Laholm i söder till Strömstad i norr, från skärgården i väst till Alingsås i öst.

Kärnan i VTD:s verksamhet är utdelning av morgontidningar till hushåll i Västsverige. Vi kan tidningar och tidskrifter på våra fem fingrar. Idag levereras ett 60-tal titlar till läsare i Västsverige med allt från traditionella morgontidningar till gratistidningar, lokala medlemstidningar och magasin. 

Distribution av tidningar ställer höga krav på att leverera med tempo, på obekväma tider och med små tidsmarginaler. För att möta kraven har vi byggt upp en organisation som kännetecknas av optimal logistik, kvalitetssäkra leveranser och motiverade medarbetare.

Vi når i dagsläget 700 000 hushåll och 800 återförsäljare längs västkusten, från Laholm i söder till Strömstad i norr, från skärgården i väst till Alingsås i öst.